Аналіз надходжень ресурсних платежів до державного бюджету України

Аналізуючи надходження у 2010 та 2011 році відповідно до Звітів про виконання Зведеного бюджету України, слід звернути увагу, що у 2011 році надійшло на 157,9 млрд.грн більше ніж у 2010 році (див.табл.2.1.). Таблиця 2.1.Динаміка ресурсних надходжень 2010-2013рр. (грн.)

Джерело: Складено автором за даними звітності ДКС України [72].

Зокрема ресурсних платежів в 2011 році надійшло 14,8 млрд.грн, що майже на 11,9 млрд.грн більше ніж у 2010 році. Більш ніж удвічі збільшилися надходження за користування надрами і у 2011 році становило майже 2,7 млрд.грн. порівняно з 1,3 млрд.грн в 2010 році. У 2012 році, порівняно з 2011 роком платежів за використання природніх ресурсів надійшло на 2,7млрд.грн більше ніж у 2011 році і становили 17,5 млрд.грн. На 587,6 млн. грн. зросло платежів за користування надрами. З прийняттям Податкового кодексу слід звернути увагу на щорічне збільшення надходжень від плати за землю. Так, у 2012 році надійшло на 2,5 млрд.грн. більше ніж у 2011 році, а у 2013 році, порівняно з попереднім – майже на 300,0млн грн. [72].

Аналіз динаміки надходжень від користування природніми ресурсами за останні роки свідчить про збільшення ресурсних надходжень, в тому числі від збору за користування надрами. Слід зауважити про щорічне збільшення плати за землю. (рис.2.1.)

Рис.2.1.Динаміка ресурсних надходжень 2010-2013рр.(Джерело: Складено автором за даними звітності ДКС України [72])

У 2010 році структура надходжень від плати за користування природніми ресурсами виглядала наступним чином (рис.2.2.) Як бачимо, основну частину ресурсних платежів у 2010 році належить платежам за користування надрами – 44% усіх ресурсних надходжень. Рис.2.2. Структура надходжень за спеціальне використання природніх ресурсів у 2010 р. (Джерело: Складено автором за даними [72, 73])

У 2011 році структура надходжень від плати за користування природніми ресурсами виглядала таким чином (рис.2.3.).

Рис.2.3. Структура надходжень за спеціальне використання природніх ресурсів у 2011р. (Джерело: Складено автором за даними [72; 73])

Як показано на рисунку частка платежів за користування надрами не така значна як у 2010 році і становила лише 18%. Це пов’язано із включенням до ресурсних платежів плати за землю. Їй належить 72% у загальному обсязі.

У 2012 році структура надходжень від плати за користування природніми ресурсами аналогічна 2011 року. Це пов’язано з тим, що збільшення платежів відбувалося рівномірно з усіх видів ресурсних платежів (рис.2.4.).

На рисунку 2.5. наведена структура плати за користування природніми ресурсами у 2013 році. Як бачимо з наведених даних частка плати за користування надрами значно зросла, порівняно з 2012 роком з 18% до 49%

Рис.2.4. Структура надходжень за спеціальне використання природніх ресурсів у 2012р.(Джерело: Складено автором за даними [72,73])

Рис.2.5. Структура надходжень за спеціальне використання природніх ресурсів у 2013 р.(Джерело: Складено автором за даними [72; 73])

Відповідно до Оперативного звіту про виконання Зведеного бюджету України станом на 01.01.2014 року бюджет за доходами було недовиконано на 6% і становив 442 788,70 млн.грн. (див.табл.2.2.) [72].

Основну частку (79,9%) становили податкові надходження - 353 968,10 млн.грн., що на 7% менше планового показника. Частка надходжень від зборів та плати за спеціальне використання природніх ресурсів у загальній сумі податкових надходжень становить лише 6,5% - 28 862,90млн.грн. Слід зазначити, що фактично надійшло на 5 % менше коштів ніж було заплановано. Значну частку серед ресурсних платежів (6,5%) займає плата за користування надрами – 3,2 %. Фактично надходжень було на 0,3% більше ніж заплановано і становило 14 225,30 млн.грн. Значну частку у ресурсних платежах займає плата за землю – 2,88%. Фактично у 2013 році надійшло на 11% менше ніж було заплановано.

Таблиця 2.2.

Аналіз стану надходжень зборів та платежів за спеціальне використання природніх ресурсів до Зведеного бюджету України за 2012 рік, (млн.грн)
Назва платежу План на 2013 рік з урахуванням внесених змін Виконано за 2013 рік % виконання Питома вага
Податкові надходження 378 995,60 353 968,10 79,9
Збори та плата за спеціальне використання природніх ресурсів,в тому числі: 30 133,60 28 862,90 6,5
збір за спеціальне використання лісових ресурсів 301,10 354,60 0,08
збір за спеціальне використання води 1 355,80 1 474,90 0,33
плата за користування надрами 14 186,40 14 225,30 100,3 3,2
плата за землю 14 286,40 12 802,90 2,88
інші платежі за природні ресурси 3,90 5,10 0,01
Екологічний податок 3 372,10 3 899,50 1,1
Інші надходження до бюджету 86 546,30 84 981,02 20,1
Всього надходжень до бюджету 470 652,40 442 788,70

Джерело: Складено автором за даними звітності ДКС України [72].

Частка збору за спеціальне використання води та лісових ресурсів становить відповідно 0,33% та 0,08%. Фактично платежів за використання води надійшло на 9% більше і становило 1 474,90 млн.грн. , а надходження від використання лісових ресурсів – на 18% більше (354,6 млн.грн.). Частка надходжень екологічного податку у загальному обсязі податкових надходжень до Зведеного бюджету становить 1,1%,фактично коштів надійшло на 2% менше планового показника [72].У Таблиці 2.3.наведено дані про обсяг надходжень ресурсних платежів до Зведеного бюджету України за перший квартал 2014 року. Таблиця 2.3.Обсяг надходжень зборів та платежів за спеціальне використання природніх ресурсів до Зведеного бюджету України станом на 1 квітня 2014р., (млн.грн)
Назва платежу План на 2014 рік з урахуванням внесених змін Виконано за січень-квітень 2014р.
Податкові надходження 426 738, 8 83 519, 7
Збори та плата за спеціальне використання природніх ресурсів,в тому числі: 31 981, 2 7 198, 03
збір за спеціальне використання лісових ресурсів 309,9 114, 1
збір за спеціальне використання води 1 439, 6 312, 6
плата за користування надрами 14 807, 7 3 725, 2
плата за землю 15 418, 7 3 044, 4
інші ресурсні платежі 5 163,3 1 722, 5
Екологічний податок 5 279, 6 1 695, 4
Всього надходжень до бюджету 512 044, 3 112 208, 1

Джерело: Складено автором за даними звітності Міністерства фінансів України [72,73].

На основі Звіту про виконання Плану роботи Головного управління Міндоходів у Львівській області на 2013 рік охарактеризуємо надходження ресурсних платежів, мобілізованих по Львівській області до усіх рівнів бюджету.

У січні – грудні 2013 року до Зведеного бюджету України територіальними органами Міндоходів у Львівській області сплачено 6 632,8 млн. грн., що на 2,2% (-149,5 млн. грн.) менше січня – грудня 2012 року [70].

Динаміка збору до бюджетів всіх рівнів за платежами, що контролюються органами Міндоходів у області впродовж 2012-2013 років наведена на рисунку 2.6.


Рис.2.6. Динаміка збору платежів всіх рівнів у Львівській області у 2012-2013рр.(млн.грн.)(Джерело: Використано дані [70]).

До Державного бюджету сплачено 2 825,6 млн. грн., що на 203,2 млн. грн. або на 6,7 % менше відповідного періоду минулого року.

До загального фонду державного бюджету у січні – грудні 2013 року сплачено 2 758,0 млн. гривень.

У розрізі основних платежів забезпечено приріст збору податків та платежів до рівня 2012 року з акцизного збору з вироблених в Україні товарів на 86,3% (+15,4 млн. грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів - на 13,3% (+0,9 млн. грн.), збору за спеціальне використання водних ресурсів на 11,5% (+2,6 млн. грн.), платежів за користування надрами на 390,4 млн. грн. більше або у 8,4 рази.

Індикативні показники, доведені Міндоходів України по збору платежів до загального фонду державного бюджету у 2013 році виконано на93,5%, недоотримано 193,0 млн. гривень.

Поплатежах за користування надраминадходження склали 442,8 млн. грн., виконання індикативних показників становить 100,0 %. Порівняно з 2012 роком надходження зросли на 20,0 млн. грн. або на 4,7%.

По збору за спеціальне водокористування до бюджету надійшло 15,5 млн. грн., виконання індикативних показників становить 126,0 %. Порівняно з 2012 роком надходження зросли на 4,2 млн. грн. або на 38,0 %.

По збору за спеціальне використання лісових ресурсів у 2013 році надійшло 7,4 млн. грн., виконання індикативних показників становить 113,4 %. Порівняно з 2012 роком надходження зросли на 868 тис. грн. або на 13,3 %.

Поекологічному податкунадходження до державного бюджету склали 30,7 млн. грн., виконання індикативних показників становить 92,2 % [70].

Розглянемо надходження ресурсних платежів з юридичних осіб.

За спеціальне використання лісових ресурсіву 2013 році забезпечено надходження до державного бюджету 7,4 млн. грн., що становить 113,4% від доведеного завдання. У порівнянні з 2012 роком надходження зросли на 0,9 млн. гривень.

Протягом 2013 року виконання планових призначень по збору за спеціальне використання води забезпечено на 126,0%, при завданні 12,3 млн. грн. мобілізовано до державного бюджету 15,5 млн. гривень.

Надходження з плати за користування надрами до державного бюджету у 2013 році виконані на 99,9%, при доведеному завданні 443,0 млн. грн. мобілізовано 442,8 млн. грн., в тому числі:

- по платі за користування надрами (без вуглеводневої сировини) мобілізовано 26,6 млн. грн. при індикативному показнику в сумі 26,3 млн. грн., виконання становить 101,0%;

- по платі за користування надрами для видобування нафти мобілізовано 267,7 млн. грн. при індикативному показнику в сумі 266,1 млн. грн., виконання становить 100,6%;

- по платі за користування надрами для видобування природного газу мобілізовано 148,5 млн. грн. при індикативному показнику в сумі 150,5 млн.грн., виконання становить 98,7%.

З екологічного податку забезпечено надходження до спеціального фонду державного бюджету в сумі 30,7 млн. грн., що становить 92,2% від доведеного завдання 33,3 млн. гривень.

Надходження зі збору за користування радіочастотним ресурсом України до державного бюджету виконані на 119,9%, при доведеному завданні 0,4 млн. грн. мобілізовано 0,6 млн. гривень [70].

До місцевого бюджету зі збору за спеціальне використання лісових ресурсів забезпечено надходження до загального фонду в сумі 15,0 млн. грн., що становить 125,7% від доведеного завдання.

Надходження з плати за користування надрами до загального фонду місцевого бюджету виконані на 101,9%, при доведеному завданні 36,0 млн. грн. мобілізовано 35,3 млн. гривень.

З екологічного податку забезпечено надходження в сумі 27,2 млн. грн., що становить 92,2% від доведеного завдання 29,5 млн. гривень.

З плати за землю з юридичних осіб забезпечено надходження до загального фонду місцевого бюджету у сумі 304,4 млн. грн., що становить 102,5 % від доведеного завдання 297,1 млн. гривень.

По платі за землю з фізичних осіб забезпечено надходження до загального фонду місцевого бюджету у сумі 43,7 млн. грн., що становить 101,9% від доведеного завдання 42,8 млн. гривень.

До обласного бюджету з плати за користування надрами державного значення надходження забезпечено на 163,2% , при завданні затвердженому Львівською обласною радою в сумі 16,3 млн. грн., мобілізовано 26,6 млн. гривень.

Зі збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення надходження за 2013 рік забезпечено на 112,5%, при завданні затвердженому обласною радою до обласного бюджету в сумі 6,6 млн. грн. мобілізовано 7,4 млн. гривень.

Зі збору за спеціальне використання води надходження забезпечено на 120,4% , при завданні затвердженому обласною радою до обласного бюджету в сумі 20,7 млн. грн., мобілізовано 24,9 млн. гривень [70].

Проаналізуємо частку надходжень ресурсних платежів по Радехівському відділенні Сокальської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Львівській області та визначимо частку цих надходжень у загальному обсязі ресурсних платежів по Львівській області.

Протягом січня-грудня 2013 року у Радехівському районі до Державного бюджету України мобілізовано 15 168,4 тис.грн. платежів, що на 28 229,9 тис.грн. менше, ніж за відповідний період минулого року. Темп росту надходжень склав 35,0% - тобто спад надходжень.

До державного бюджету за 2013 рік, у тому числі до загального фонду зібрано – 14 857,6 тис.грн., надходження спеціального фонду склали 311,0 тис.грн.[68].(див. Додаток Д)

Планові показники по надходженню платежів до загального фонду недовиконані на 13,8% ( 86,2%).

У розрізі джерел надходжень до державного бюджету, досягнуто перевиконання показників розрахункової бази щодо плану, а саме:

Ø збору за спеціальне використання води (120,1%, понад план надійшло 92,4 тис.грн);

Ø збір за спеціальне використання лісових ресурсів (138,9%, понад план надійшло 219,2 тис.грн.);

Ø збір за користування радіочастотним ресурсом України (125,0%, понад план надійшло 0,2 тис.грн).

Не виконані показники розрахункової бази з надходження до державного бюджету таких платежів, як:

Ø цільова надбавка до діючого тарифу на природний газ (71,7% недобір -237,2 тис грн.);

Ø плата за користування надрами (70,7%, недонадходження -44,9 тис.грн.) [68].

За 2013 рік податкові органи Радехівського району мобілізували до місцевих бюджетів 54 093 879 грн. платежів, які контролюються податковою службою.(див.Додаток Е) Дані про надходження податків та зборів у Радехівському районі протягом 2011-2013рр. зображено у таблиці 2.4. та на рисунку 2.6.

Таблиця 2.4.

Порівняльна таблиця надходжень податків та зборів у Радехівському районі протягом 2011-2013рр.( тис.грн.)

Надходження 2011р. Надходження 2012р. Надходження 2013р.
Всього (збір) 23296,3 43398,3 15168,4
Загальний фонд Державного бюджету (збір) 22482,1 43148,4 14857,6
Cпеціальний фонд Державного Бюджету 813,8 249,9

Джерело: Складено автором за даними Довідки про суми надходжень податків, зборів та інших платежів до Державного бюджету України станом на 2010-2014 рр.[68].

Рис.2.7. Надходження податків та зборів у 2011-2013рр.у Радехівському районі (тис.грн.)(Джерело: Складено автором за даними Довідки про суми надходжень податків, зборів та інших платежів до Державного бюджету України станом на 2010-2014 рр.[68]).

Порівняно з 2012 роком, мобілізація платежів до державного бюджету у 2013 році зменшилася на 28 229,9 тис.грн., з них – до загального фонду на -28 290,8 тис.грн., а до спеціального фонду – збільшилися на 60,9 тис.грн.

У таблиці 2.5. наведені дані про надходження окремих ресурсних платежів до Державного бюджету, мобілізованих Радехівським відділенням Сокальської ОДПІ у 2013 році.

Таблиця 2.5.

Обсяг надходжень ресурсних платежів до Державного бюджету України у 2012-2013 р. (тис.грн.)

Податки 2012 рік 2 013 рік Питома вага надходжень 2013 р, %
Всього (збір) 43 398,3 15168,4
Збiр за спецiальне використання води 270,0 552,3 3,64
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 384,2 782,2 5,15
Плата за користування надрами 81,5 108,6 0,72
Збір за користування радіочастотним ресурсом України 1,3 1,0 0,006
Екологічний податок 73,2 192,5 1,27

Джерело: Складено автором за даними Довідки про суми надходжень податків, зборів та інших платежів до Державного бюджету України станом на 2010-2014 рр.[68].

Як бачимо з даних таблиці частка надходжень збору за використання води становить 3,64% у загальному обсязі надходжень до Державного бюджету України, мобілізованих Радехівським відділенням ОДПІ, за використання лісів – 5,15%, плата за надра – 0,72%, екологічний податок – 1,27%.

У таблиці 2.6. наведено порівняльний аналіз надходжень ресурсних платежів.

Таблиця 2.6.

Порівняльний аналіз ресурсних надходжень до Державного бюджету України у 2013 р. (млн.грн.)

Податки Надходження Радехівського р-ну Надходження по Львівській області Частка надходжень району у структурі Львівської обл.,%
Всього (збір) 15,2 2 825,6 0,54
Збiр за спецiальне використання води 0,5 15,5 3,22
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 0,8 7,4 10,8
Плата за користування надрами 0,1 442,8 0,02
Збір за користування радіочастотним ресурсом України 0,001 0,4 0,25
Екологічний податок 0,2 30,7 0,65

Джерело: Складено автором за даними.[68,70].

З таблиці видно, що надходження до Державного бюджету, мобілізованих Радехівським відділенням Сокальської ОДПІ становить лише 0,54% надходжень області. Надходження збору за використання води у Радехівському відділенні у структурі надходжень області становить 3,22%, використання лісових ресурсів – 10,8%, плата за надра – 0,02%, користування радіочастотним ресурсом – 0,25%, екологічний податок – 0,65%.

У таблиці 2.7. наведені дані про обсяги надходжень плати за землю до місцевих бюджетів, мобілізованих Радехівським відділенням Сокальської ОДПІ протягом 2011-2013рр.

Таблиця 2.7.

Обсяги надходжень плати за землю (грн.)

Надходження плати за землю
2011 рік 2012 рік 2013 рік
юридичні особи фізичні особи юридичні особи фізичні особи юридичні особи фізичні особи

Джерело: Складено автором за даними Довідки про суми надходжень податків, зборів та інших платежів до місцевих бюджетів України за 2010-2014 рр.[68]).

На основі даних таблиці побудуємо порівняльну гістограму надходжень від плати за землю (див.рис.2.8.).

Рис.2.8. Аналіз надходжень плати за землю у 2011-2013рр.(грн.)(Джерело: Складено автором за даними Довідки про суми надходжень податків, зборів та інших платежів до місцевих бюджетів України за 2010-2014 рр.[68])

Як бачимо, у 2013 році, порівняно з 2012 роком обсяг коштів від плати за землю зменшився, зокрема: з юридичних осіб надходження зменшилися на 434785 грн., а з фізичних осіб – на 17945 грн.

Виробничо-господарська діяльність суб'єктів господарювання пов'язана із залученням значних матеріальних ресурсів. Ефективність їх використання справляє безпосередній вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємств. В ефективному використанні цих ресурсів зацікавлене й суспільство в цілому. З метою ефективнішого використання ресурсів, що є в розпорядженні або у власності суб'єктів господарювання, держава встановлює відповідні податкові платежі.

З метою оцінки фіскального та регулюючого потенціалу класифікаційних груп ресурсних платежів та окремих їх видів проаналізовано динаміку сплати ресурсних платежів по м. Радехів та Радехівському району до місцевих бюджетів (див. табл. 2.6.).

Таблиця 2.6.


2299506768081003.html
2299604023259453.html
    PR.RU™