Періодичні зміни напрямку

Зміна напрямку на зворотній. Для багатьох тварин улюблені місця, а очевидно, і ведучі до них напрямки чергуються протягом доби. Це може виявлятися в почерговому пересуванні «від домівки» і «до домівки» чи в чергуванні позитивного і негативного фототаксису чи геотаксису і т.п. У багатьох випадках поведінка змінюється безпосередньо у відповідь на коливання факторів середовища і не має відношення до зміни часу. В інших випадках, однак, напрямок якому надається перевага змінюється навіть у постійних умовах, подібно до вільноплинних циркадіанних ритмів.

Такі зміни напрямку можливі і протягом року, як, наприклад, у випадку міграції птахів навесні і восени. За даними Емлена у птахів вони залежать від фотоперіоду. Поки не відомо, чи може цей ритм зберігатися у вільноплинному стані протягом декількох років.

Поступова зміна напрямку. Крім ритмів поведінки при орієнтації по небесних світилах, про регулярні зміни напрямку протягом доби мало що відомо. Невеликі зрушення можуть бути наслідком неповного обліку зсуву небесних орієнтирів. Тим часом поступова зміна напрямку міграцій протягом тижнів і місяців, очевидно, має пристосувальне значення і може розглядатися як прояв ендогенної періодичної програми.

По деяким даним, у нижчих хребетних і в голубів, що повертаються додому, незначні зміни напрямку корелюють з місячним циклом. Біологічний зміст цих явищ залишається незрозумілим.

Періодична зміна пересування

Добова крива рухливості (наприклад, її двовершинність) не робить прямого впливу на орієнтацію, оскільки вона байдужа до напрямку руху. Але в окремих випадках можуть існувати кращі напрямки, і тоді пройдена відстань може залежати від рівня активності.

Більш очевидне існування кращих напрямків у річному циклі перелітних птахів, а також зв’язана з ним двовершинна крива міграційного занепокоєння. Якщо всі переміщення (чи хоча б якась їхня частка) мають один напрямок, то місце, якого досягне тварина, залежить від її рухливості. Птахи, що роблять переліт вперше в житті, можуть знаходити місця зимівлі за допомогою своєрідної векторної орієнтації, де потрібна відстань задана у вигляді тривалості й інтенсивності міграційного занепокоєння. Таким чином, можна припустити, що обидва параметри міграції – і напрямок, і відстань –включені в ендогенну річну програму.

ЛЕКЦІЯ №7

Тема: РИТМИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ


2298248489469991.html
2298318681158986.html
    PR.RU™