Exercise 1. Remember the meaning and pronunciation of these words.

1.to actuate – приводити в дію кренитися; 2. to bank – робити віраж; 3. to climb – підніматися, набирати висоту; 4. to control – керувати; 5. to deflect – відхиляти(ся); 6. to descend – спускатися , втрачати висоту; 7. to hinge – підвішувати, кріпити на шарнірах; 8. to lower – знижувати(ся); 9. to push – штовхати; 10. to yaw – рискати , відхилятися від курсу; 11. airfoil – аеродинамічна поверхня; 12. accessories – допоміжні агрегати, профіль; 13. control – орган керування; 14. control stick – ручка керування; 15. elevator – руль висоти; 16. fin – кіль; 17. longitudinal axis – повздовжня вісь; 18. linkage – проводка управління; 19. pitch – відхилення літака від поперечної осі; 21. rudder – руль повороту; 22. rudder pedal – педаль руля повороту; 23. stabilizer – стабілізатор; 24. tail unit (tail assembly, empennage) – хвостова частина; 25. vertical axis - вертикальна вісь

Exercise 2. Read and translate the text.


2298111977505996.html
2298187775276469.html
    PR.RU™