Технологічна лінія напування птиці

Поряд із годівлею, напування є найважливішим біотехнологічним процесом, в якому птиця безпосередньо контактує із засобами забезпечення водою. Робочі органи цих засобів повинні якнайкраще відповідати фізіологічним особливостям споживачів води.

Із технологічного обладнання, яке використовують для лінії напування птиці, визначають різноманітні напувалки. Серед них найефективнішими в технологічному відношенні є автонапувалки, тобто спеціальні автоматичні пристрої, за допомогою яких птиця може самостійно, без участі людини, споживати воду з водопровідної мережі протягом доби і в потрібній кількості. Для поїння птиці розрізняють такі автонапувалки: жолобкові, ніпельні і мікрочашкові.

Вибір та визначення кількості напувалок

Вибір засобів напування зумовлюється віком птиці, а також способом їх утримання. Індивідуальні напувалки використовують при вирощуванні молодняку птиці, в початковий період життя. В основному в цей період життя, використовують вакуумні напувалки. В подальшому, з розвитком молодняку, його привчають до жолобкових, і ніпельних напувалок, які в подальшому використовують при утриманні вже дорослої птиці.

Необхідну кількість напувалок розраховують за відношенням:

, шт., (4.9.20)

де – кількість птиці -ї групи, гол;

– кількість гол, що обслуговується однією напувалкою для -ї групи.

Технічна характеристика напувалок для птиці наведена в таблиці 4.9.2

Таблиця 4.9.2 – Технічні характеристики автонапувалок для птиці

Марка Місткість чаші, л Кількість місць для напування Кількість голів, що обслуговуються Маса, кг
ПН-1 - 4-5 0,07
АП-2М Не нормується
АПЖ-140

2296155867218420.html
2296221828930501.html
    PR.RU™